Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.7.2020

Publiquem la Memòria d'activitats i de responsabilitat social corporativa d'AQU Catalunya 2019


La Memòria d'Activitats i de Responsabilitat Social Corporativa de 2019 recull les activitats que AQU Catalunya ha dut a terme durant aquest darrer any, d'acord amb el Pla estratègic 2019-2022 i la Planificació d'activitats 2019. Aquesta Memòria va ser presentada i aprovada pel Consell de Govern d'AQU Catalunya el passat mes d'abril.

La principal novetat d'aquest document és que, per primer cop, s'ha estructurat seguint els compromisos de responsabilitat social corporativa i d'objectius per al desenvolupament sostenible identificats per l'Agència i que són els següents:

  • Compromís amb la millora de l'educació superior, que explica les actuacions que s'han fet per millorar el sistema universitari català (avaluacions de titulacions, de centres, de professorat, realització d'enquestes, etc.).
  • Compromís amb la societat, que inclou les activitats que s'han fet per traslladar a la societat els resultats de les seves activitats (la plataforma web EUC, jornades, publicacions, el web corporatiu, Twitter, etc.)
  • Compromís amb el bon govern, que descriu les actuacions que AQU Catalunya adopta per tal de garantir que es dona una resposta adequada als objectius (Pla estratègic, Codi ètic, compliment dels ESG, gestió d'experts, organització interna, etc.)
  • Compromís amb les aliances, segurament el compromís que aporta més novetats a la Memòria, ja que permet donar visibilitat a les relacions que l'Agència manté amb agents socials de Catalunya, en l'àmbit estatal i internacional.
  • Compromís en l'àmbit laboral, que engloba les actuacions que es duen a terme en aquest àmbit, per mantenir el seu compromís i per ser capaços d'afrontar els canvis.

Relació dels compromisos amb els eixos estratègics del Pla d'activitats 2019:
 

200730-memòria ods