Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

13.3.2020

La CAIP ha aprovat avui un protocol d’actuació excepcional en l’acreditació de títols oficials a causa dels efectes produïts pel coronavirus SARS-CoV-2

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) d’AQU Catalunya ha aprovat avui un protocol d’actuació excepcional en el procés d’acreditació de titulacions oficials. El protocol s’aplica de forma excepcional i fins a nou avís, i permet que les audiències corresponents a les visites externes d’acreditació, que fins ara s’havien de fer presencialment, es puguin dur a terme de forma virtual sempre que el centre hagi superat un procés previ d’acreditació amb visita a les instal·lacions i entrevistes presencials amb els grups d’interès.

En cas que les instal·lacions no s’hagin visitat anteriorment, s’acordarà amb la universitat implicada la millor solució per disposar d’un informe d’avaluació abans de la data màxima d’acreditació de les titulacions previstes.

Igualment, en el cas que el CAE detecti alguna qüestió que requereix una visita presencial, s’acordarà amb la universitat la data i l’agenda d’aquesta visita.

Podeu consultar en l’enllaç següent el Protocol d’actuació excepcional en el procés d’acreditació de titulacions oficials a causa dels efectes produïts pel Coronavirus SARS-COV-2.