Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

20.2.2019

Nou Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter

Recentment, AQU Catalunya ha obert el període de presentació de sol·licituds per a l’emissió del nou Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter, pensat per al personal de les universitats públiques catalanes que té un contracte com a professorat lector tenure-eligible/Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter.

Els requisits per a la presentació de l’esmentada sol·licitud són: la vigència del contracte com a professorat lector tenure-eligible del Pla Serra-Húnter, i disposar d’una acreditació de recerca favorable emesa per AQU Catalunya.

Els criteris per a l’obtenció de l’informe favorable són els establerts per la Comissió d'Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya en l’acord número 2, de 17 de gener de 2019. Els criteris i el procediment es poden trobar publicats a:

PDF PDF RESOLUCIÓ EMC/207/2019, de 4 de febrer, per la qual es dona publicitat als criteris i al procediment per a l'emissió dels informes de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter.

La convocatòria d’emissió d’aquest informe es mantindrà oberta durant tot l’any a partir de l’endemà de la publicació de l'acord corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.