Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Informe Serra Húnter

El Pla Serra Húnter (SHP, Serra Húnter Programme) té com a objectiu la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals.

Les persones candidates que s'incorporen a l'SHP ho poden fer en les categories de lector tenure-eligible/Tenure-eligible lecturer, d'agregat i de catedràtic.

En aquest sentit, el SHP ha establert uns requisits d’avaluació per tal que el professorat lector tenure-eligible pugui ser contractat com a professor agregat i estableix com un dels possibles requisits l’obtenció d’un informe complementari que cal demanar a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Aquest informe s'anomena Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter.

Requisits per a sol·licitar l’emissió de l’Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter:

a) Tenir un contracte com a professorat lector tenure-eligible/Tenure-eligible lecturer en vigor amb una universitat pública catalana en el marc del Pla Serra Húnter.

b) Disposar d’una acreditació de recerca favorable emesa per AQU Catalunya prèvia a la presentació d'aquesta sol·licitud. 


11.2.2019