63

Novembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
05.09.2012

AQU Catalunya, al setč Fňrum europeu d'assegurament de la qualitat (EQAF)

AQU Catalunya participarà en el setè Fòrum europeu d'assegurament de la qualitat (EQAF), titulat How Does External Quality Assurance Make a Difference?, que tindrà lloc del 22 al 24 de novembre de 2012 a la Universitat de Tallin, Estònia.

L'Agència serà responsable, juntament amb l'EVALAG (Evaluation Agency Baden-Wuerttemberg) del desenvolupament del taller Tracking the Pathways of Change in Teaching and Learning, Institutional Structures, and HE Policy, que té per objectiu debatre l'impacte dels procediments d'assegurament extern de la qualitat en l'ensenyament i l'aprenentatge i en les estructures institucionals i polítiques d'ensenyament superior, i analitzar quins mecanismes han portat a aquests canvis.

L'EQAF, esdeveniment anual coorganitzat per l'EUA, l'ENQA, l'EURASHE i l'ESU, és la conferència europea sobre l'assegurament de la qualitat de l'educació superior que reuneix als agents clau d'aquest àmbit (institucions d'educació superior, agències de qualitat i estudiants). Es tracta d'una plataforma única de trobada i intercanvi d'experiències des d'on seguir i anticipar els desenvolupaments europeus en matèria d'assegurament de la qualitat en l'educació superior.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008