80

Gener 2016

EDITORIAL

Vint anys!

Josep Joan Moreso Mateos - President

20 anys d'AQU Catalunya!El 29 d'octubre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya farà vint anys.

Tres són les normes que l'han modelat:

  1. El Decret 355/1996, de 29 d'octubre, que crea l'Agència com un instrument d'avaluació externa per a la millora del sistema universitari de Catalunya.
  2. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que la transforma de consorci a entitat de dret públic i li atorga les competències d'avaluació del professorat.
  3. I, finalment, la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que l'adapta als requeriments europeus, alhora que la dota de més flexibilitat i la reforça en les seves competències.

Moltíssimes són les persones que, gràcies al seu talent, l'han sabut construir i fer créixer.

L'Agència ha tingut la sort de disposar del lideratge d'acadèmics rellevants com ara: els presidents, doctors Antoni Serra Ramoneda (1997-2008) i Joaquim Prats Cuevas (2008-2013); els directors, doctors David Serrat Congost (1997), Gemma Rauret Dalmau (1998-2006), Javier Bará Temes (2006-2009), Josep Anton Ferré Vidal (2009-2013) i Martí Casadesús Fa (2013-act.); els presidents de les comissions d'avaluació del professorat, doctors Joan Rodés (2003-2014), Lluís Torner (2014-act.), Teresa Garcia-Milà (2003-2005), M. Lluïsa Hernanz (2005-2014) i Joan Nogué (2014-act.), i totes i tots aquells acadèmics reconeguts que han participat en les comissions d'avaluació i que han contribuït amb el seu coneixement al creixement d'AQU Catalunya.

I aquest camí no s'hauria pogut fer tan fàcilment sense el personal de l'Agència. Un equip humà compromès, que transmet l'orgull de pertànyer a aquesta organització a tots aquells que durant un període del nostre temps tenim la sort de formar part d'aquesta gran família. Ells són el Josep, el Josep Manel, l'Esteve, el Jordi, la Carme P., el David, la Núria C., la Núria M., la Montse, la Carme T., la Sílvia, l'Anna P., la Carme E., l'Esther H., la Caterina, l'Albert B., l'Esther A., l'Eva B., l'Eva E., la Lorena, l'Anna G., la Marta, la Carlota, l'Àngels H., la Griselda, la Rocío, la Glòria, la Noèlia, la Georgina, la Conchita, l'Àgata, la Rosa, l'Erica, l'Òscar, la Sònia, l'Àngels G., la Maribel, l'Oriol, l'Albert S., l'Albert P., la Carina, la Raquel i la Maria. A tots vosaltres, moltes gràcies per ser-hi i saber estar.

I el camí recorregut no hauria estat possible sense el suport institucional imprescindible que l'Agència ha rebut dels diferents governs de la Generalitat de Catalunya i de les universitats catalanes, sense oblidar tot el personal tècnic que treballa en aquests organismes i que ajuda a fer créixer, malgrat les restriccions, un sistema universitari cohesionat, eficient i ben posicionat internacionalment.

AQU Catalunya ha crescut i ha madurat en aquests vint anys. La llavor inicial s'ha convertit en una agència jove, consolidada i reconeguda en l'àmbit internacional, que es troba en un estat de creixement gairebé en tots els àmbits estratègics en què opera.

Aquesta celebració arriba en un dels anys més intensos de la seva història, ja que, a més a més de donar resposta a les activitats d'avaluació de les titulacions i del professorat, ens trobem davant del repte de gestionar el punt més àlgid de les visites externes a les titulacions dels centres. En principi, 315 titulacions seran avaluades per comitès externs, fet que implica que s'incrementi en un 64% respecte del 2015 el nombre de visites realitzades, amb la mobilització consegüent de recursos econòmics i humans.

A més, el 2016 iniciarem l'edició 2017 de l'enquesta d'inserció laboral als graduats universitaris, que compaginarem amb l'organització de l'enquesta d'inserció laboral als ocupadors, amb l'assumpció de demanda creixent de participació en projectes internacionals i amb la preparació de l'avaluació externa internacional d'AQU Catalunya d'acord amb els estàndards europeus.

En aquests vint anys l'Agència ha impulsat moltes actuacions, la valoració de les quals, feta amb tota humilitat i tenint en compte les crítiques constructives i l'exigència d'incidir en aquells aspectes que som conscients que cal encara reforçar, és molt positiva. Per això, durant aquest any volem trobar un moment per agrair, als artífexs, als col·laboradors, a aquells que ens ajudeu a construir i a millorar l'Agència, la vostra feina incondicional.

A tots vosaltres, moltes gràcies per ser-hi i per fer-nos millors.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008