82

Juliol 2016

01.06.2016

AQU Catalunya publica el portal d'Estudis Universitaris de Catalunya (EUC)

EUC

AQU Catalunya ha creat el portal d'Estudis Universitaris de Catalunya, l'EUC, un buscador que permet conèixer la qualitat de les titulacions universitàries oficials catalanes de grau i màster. Realitzat en col·laboració amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i el conjunt de les universitats de Catalunya, el nou portal EUC té com a objectiu presentar la qualitat de les titulacions d'una forma entenedora als grups d'interès, com ara orientadors de secundària, futurs estudiants universitaris i les seves famílies.

El portal EUC, consultable també a través de dispositius mòbils, s'estructura en diversos apartats, dels quals cal destacar un de principal, el cercador, des d'on es pot realitzar una cerca oberta tot introduint el nom de la titulació d'interès però també amb la possibilitat de dur a terme una cerca tancada segons programa (grau o màster), branca d'estudi o universitat. La fitxa de cada titulació ofereix una descripció del títol, els darrers informes d'avaluació publicats amb els corresponents certificats i segells de qualitat i resultats per a cadascun dels ítems avaluats, a més dels principals indicadors de cada estudi (accés i matrícula, professorat, taxa de rendiment i d'abandonament i inserció laboral després dels estudis).

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008