Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

La generació i la transferència de coneixement és un dels eixos estratègics d'AQU Catalunya. L'Agència té la missió d'avançar-se als nous escenaris que es plantegen i assumir un paper dinamitzador en tot allò adreçat a la millora del sistema universitari català; és a dir, facilitar informació rellevant sobre el funcionament del sistema universitari, per contribuir a l'assoliment de la visió estratègica de les universitats.

Per exemple, AQU Catalunya és pionera en l'àmbit europeu en els estudis d'inserció laboral. Amb més de 80.000 registres, Catalunya disposa d'una de les bases de dades més completa i representativa d'Europa sobre la transició al mercat laboral de la seva població graduada universitària. Després de quatre enquestes d'inserció laboral (realitzades els anys 2001, 2005, 2008, 2011 i 2014) i més d'una desena d'investigacions dutes a terme per diferents grups de les universitats catalanes, el cos del coneixement generat comença a ser considerable.

14.10.2016