Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Accés a les bases de dades

Amb la voluntat de fomentar l'ús de la informació sobre inserció laboral de les persones amb educació superior, AQU Catalunya posa a disposició de la comunitat acadèmica i investigadora de les universitats catalanes les bases dades dels estudis d'inserció laboral duts a terme fins al moment (2001, 2005, 2008, 2011, 2014 i 2017).

Amb aquest procés es pretén, d'una banda, dinamitzar la recerca entre els diferents grups o persones involucrades, mitjançant l'organització de reunions, trobades, seminaris metodològics o presentació de resultats i, de l'altra, donar visibilitat a una sèrie de treballs que, dins dels programes formatius de grau o màster, fan ús de les bases de dades d'inserció laboral.

Les bases de dades se cedeixen al professorat permanent de les universitats participants en els estudis d'inserció laboral.

El procediment per sol·licitar l'accés a les bases de dades és el següent:

  1. Emplenar el formulari de sol·licitud d'accés a les bases de dades.
  2. Descarregar el document de cessió de dades, emplenar-lo, signar-lo electrònicament i adjuntar-lo al formulari de sol·licitud. Si no teniu signatura electrònica, caldrà que envieu dues còpies del formulari emplenat i signat per correu postal a la seu d'AQU Catalunya a l'atenció de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement.

Un cop rebuda la documentació, AQU Catalunya, en un termini màxim de deu dies, enviarà un enllaç des del qual es podrà descarregar la informació sol·licitada.

Els projectes i treballs que s'elaboren amb les bases de dades d'inserció laboral no estan sotmesos a cap tipus de revisió per part de l'Agència sinó que tenen l'aval de les persones que els han supervisat.

 

Cessió de bases de dades de resultats dels estudis

PDF Sol·licituds d'accés a les bases de dades de les enquestes d'inserció laboral i ocupadors (2014-2018)

12.11.2018