Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

AQU Catalunya avalua ensenyaments, centres, serveis i institucions universitaris catalans. Des de l'any 2011 l'Agència centra la seva activitat d'avaluació en la verificació, la modificació, el seguiment i l'acreditació dels títols oficials.


Fins al 2004 l'Agència va avaluar la pràctica totalitat (335) dels ensenyaments que encara no havien estat adaptats a l'EEES. A partir de 2004 va dur a terme l'avaluació prèvia dels títols universitaris, a través del Pla pilot d'adaptació de les titulacions a l'EEES, 2004-2006 (82 graus i 17 màsters), i dels Programes Oficials de Postgrau, 2005-2008 (473 màsters). Des del 2008 AQU ha avaluat tots els centres adscrits de les universitats catalanes que presentaven propostes de titulacions adaptades a l'EEES, i també ha impulsat la implantació de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat a les universitats catalanes, a través del programa AUDIT.

12.4.2018