Saltar la navegació

Destaquem

Sigues avaluador o avaluadora d'AQU Catalunya

D'acord amb els estàndards europeus (ESG), incorporem en els nostres processos d’avaluació experts i expertes de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o professionals, i també estudiants. 

Seleccionem aquestes persones del nostre banc d'avaluadors i avaluadores.

Més informació

Metodologia

El nostre cercador de titulacions...

Portal d'informes d'avaluació

Consulta els informes d'avaluació de títols, centres i universitats del sistema universitari català emesos per AQU Catalunya.

Consulta el portal

EUC, portal d'Estudis Universitaris de Catalunya

En aquest cercador trobaràs tota la informació sobre la qualitat dels estudis d'educació superior oficials de Catalunya.

Consulta l'EUC
Anar al principi