Saltar la navegació

L'avaluació del professorat universitari

Els processos d’avaluació del professorat universitari que realitza AQU Catalunya s’estructuren en:

Acreditacions del professorat: AQU Catalunya acredita que les persones sol·licitants compleixen un llindar mínim de qualitat i/o experiència científica i/o producció com a pas previ per presentar-se a concursos de places a les universitats per a cadascuna de les figures contractuals establertes a Catalunya (professorat lector, agregat i catedràtic).

Avaluació de mèrits: AQU Catalunya avalua els mèrits de docència, recerca i gestió a efectes retributius en el cas del professorat de les universitats públiques.

Convocatòries

Informe de lector Data d'obertura de la convocatòria
18 de setembre de 2023
Data de tancament de la convocatòria
16 d’octubre de 2023
Acreditació de recerca avançada Data d'obertura de la convocatòria
16 d’octubre de 2023
Data de tancament de la convocatòria
3 de novembre de 2023
Acreditació de recerca Data d'obertura de la convocatòria
16 d’octubre de 2023
Data de tancament de la convocatòria
3 de novembre de 2023
Mostrar el calendari anual

Publicacions

Destaquem

Gènere i acreditació del professorat

Recull de les actuacions que AQU Catalunya duu a terme per pal·liar la bretxa de gènere en els processos d'acreditació del professorat universitari.

 

Més informació

Adhesió a la DORA

La San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) proposa recomanacions per a la millora en la forma d’avaluar la producció científica.

 

 

Més informació

Consulteu tots els documents vàlids per fer la tramitació electrònica

En cas que us vulgueu presentar a qualsevol de les convocatòries d’acreditació o d’avaluació de mèrits de professorat, heu de fer la tramitació electrònica de la sol·licitud.

Més informació

Més informació que et pot interessar...

Sigues avaluador o avaluadora d'AQU Catalunya

D'acord amb els estàndards europeus (ESG), incorporem en els nostres processos d’avaluació experts i expertes de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o professionals, i també estudiants. 

Seleccionem aquestes persones del nostre banc d'avaluadors i avaluadores.

Més informació

Publicacions científiques

En aquest apartat es poden trobar les adreces web de les principals bases de dades i repertoris emprats en els processos d'avaluació del professorat i les eines de suport per a les persones que preparen les sol·licituds d'acreditació que han desenvolupat els serveis bibliotecaris de les universitats catalanes.

Més informació
Anar al principi