Saltar la navegació

L'avaluació del professorat universitari

Els processos d’avaluació del professorat universitari que realitza AQU Catalunya s’estructuren en:

Acreditacions del professorat: AQU Catalunya acredita que les persones sol·licitants compleixen un llindar mínim de qualitat i/o experiència científica i/o producció com a pas previ per presentar-se a concursos de places a les universitats per a cadascuna de les figures contractuals establertes a Catalunya (professorat agregat i catedràtic).

Avaluació de mèrits: AQU Catalunya avalua els mèrits de docència, recerca i gestió a efectes retributius en el cas del professorat de les universitats públiques.

Convocatòries

Acreditació de recerca avançada Data d'obertura de la convocatòria
8 d’abril de 2024
Data de tancament de la convocatòria
31 de desembre de 2030
Acreditació de recerca Data d'obertura de la convocatòria
8 d’abril de 2024
Data de tancament de la convocatòria
31 de desembre de 2030
Avaluació dels mèrits de recerca Data d'obertura de la convocatòria
25 de juny de 2024
Data de tancament de la convocatòria
12 de juliol de 2024
Reconeixement dels mèrits de recerca Data d'obertura de la convocatòria
25 de juny de 2024
Data de tancament de la convocatòria
12 de juliol de 2024
Mostrar el calendari anual

Publicacions

Destaquem

Gènere i acreditació del professorat

Recull de les actuacions que AQU Catalunya duu a terme per pal·liar la bretxa de gènere en els processos d'acreditació del professorat universitari.

 

Més informació

Adhesió a la DORA i la CoARA

Els signataris de la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) manifesten el seu acord en la necessitat de reformar les pràctiques d’avaluació de la recerca i la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) proposa recomanacions per a la millora en la forma d’avaluar la producció científica.

 

 

Més informació

Consulteu tots els documents vàlids per fer la tramitació electrònica

En cas que us vulgueu presentar a qualsevol de les convocatòries d’acreditació o d’avaluació de mèrits de professorat, heu de fer la tramitació electrònica de la sol·licitud.

Més informació

Més informació que et pot interessar...

Sigues avaluador o avaluadora d'AQU Catalunya

D'acord amb els estàndards europeus (ESG), incorporem en els nostres processos d’avaluació experts i expertes de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o professionals, i també estudiants. 

Seleccionem aquestes persones del nostre banc d'avaluadors i avaluadores.

Més informació

Publicacions científiques

En aquest apartat es poden trobar les adreces web de les principals bases de dades i repertoris emprats en els processos d'avaluació del professorat i les eines de suport per a les persones que preparen les sol·licituds d'acreditació que han desenvolupat els serveis bibliotecaris de les universitats catalanes.

Més informació
Anar al principi