el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

61

Juliol 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Primeres impressions de l’avaluació externa internacional d’AQU Catalunya per ENQA

A les tres en punt del 29 de maig, tal com estava previst en el calendari de reunions, el comitè extern internacional que ha estat avaluant AQU Catalunya per renovar la seva pertinença a ENQA i al registre EQAR ha finalitzat la visita in situ a l'Agència. Com hem explicat durant aquest darrer any, és molt important que AQU Catalunya superi aquesta avaluació, igual que la de l'any 2007, atès que és un requisit imprescindible per dur a terme les tasques de verificació de les titulacions universitàries oficials.

Durant els dos dies que ha durat l'avaluació, s'han entrevistat amb una cinquantena de persones: president i membres del Consell de Direcció de l'Agència; responsables de la Secretaria d'Universitats i Recerca; presidents i membres de les comissions d'avaluació, tant de titulacions com de professorat; avaluadors i avaluadores de programes i centres; responsables de les unitats tècniques de qualitat de les universitats; membres de la Comissió Assessora d'Estudiants, i equip directiu i personal d'AQU Catalunya.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Europa vol mesurar l'impacte de la garantia externa de la qualitat dels ensenyaments universitaris
  Actualment, hi ha una necessitat per part de les agències i d'altres sectors propers (com ara l'ENQA, l'EUA o l'ESU) de valorar la utilitat d'una política que consisteix a avaluar externament la qualitat d'un servei, l'ensenyament superior. Un servei que és altament complex i sofisticat; que la societat considera com a bé públic, malgrat que també tingui característiques de bé privat, i que a Europa és ofert per un important nombre d'universitats públiques.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya
 • Projectes europeus en matèria d'educació
  L'educació i la formació són part essencial de l'estratègia Europa 2020. Aquest pla, adoptat per la Unió Europea (UE) per fer front a l'actual crisis econòmica i financera, busca la transformació del vell continent per aconseguir recuperar un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador.
  Àngel Jiménez Aranda - Gerent d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Accountability: oportunitat de millora o mal de mals?

  Alfonso Martin Gallego
  Membre de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya

  Dimarts 29 de maig vaig tenir l'ocasió de participar en la tanda d'entrevistes programada pel comitè d'avaluació extern d'ENQA, en el marc del procés d'avaluació internacional d'AQU Catalunya. Com a membre de la Comissió d'Estudiants i col·laborador del programa AUDIT 2010, se'm va oferir l'oportunitat de poder aclarir quina és la implicació dels estudiants en el si de l'Agència.

  Francament, quan el senyor Josep Anton Ferré ens va informar, a la sessió preestival de la Comissió d'Estudiants, que AQU Catalunya seria avaluada i que el comitè avaluador també volia reunir-se amb nosaltres, em vaig sentir coautor i responsable. No en va els estudiants estem tan implicats en els projectes de l'Agència que, en part, es prioritzen determinades actuacions fruit dels nostres consells, cosa que no pot deixar de ser parcialment també responsabilitat nostra.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008