Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

22.4.2020

El 2019 AQU Catalunya va resoldre 191 recursos d’alçada de les avaluacions de personal docent i investigador universitari

El 2019, la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya va rebre tres al·legacions en relació amb l'avaluació de les titulacions universitàries. En concret, va emetre dos informes de revisió contra la verificació negativa per part del Consejo de Universidades que van tenir un sentit favorable, tot ratificant l'avaluació favorable prèvia de la comissió específica d'AQU Catalunya, i va emetre una resolució desestimatòria contra un recurs d'alçada presentat per la qualificació de l'acreditació com a "acreditat".

Quant als recursos d'alçada presentats a la Comissió d'Apel·lacions en el marc dels processos d'avaluació del professorat, el 2019 se'n van presentar 191 entre totes les convocatòries. Això representa el 22% de les avaluacions desfavorables emeses i un increment del 18% respecte dels recursos presentats l'any 2018.

200422_comi apellacions-1

 

Els recursos d'alçada es van resoldre per figures de la manera següent:

  Avaluacions desfavorables Recursos presentats Recursos estimats Recursos desestimats Estimats/
recursos presentats
Estimats/
avaluats 
desfavorables
Informes lector 469 59 17 42 29% 4%
Acreditacions de recerca 183 47 8 39 17% 4%
Acreditacions de recerca avançada 65 20 6 14 30% 9%
AAI contractats 130 60 18 42 30% 14%
AAI funcionaris 10 5 0 5 0% 0%
Total 857 191 49 142 26% 6%

* Avaluació de l'activitat investigadora

 

I, per àrees de coneixement, el 49% dels recursos presentats van ser de l'àmbit de les Ciències Socials. A l'altre extrem trobem Ciències, amb un 4%.

200422_comi apellacions-2

 

Respecte als recursos al contenciós administratiu, es van presentar quatre recursos el 2019, dels quals un s'ha desestimat i tres estan pendents de resolució.