Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

15.9.2020

Publiquem les dades de l'enquesta d'inserció laboral 2020 de les persones titulades de graus i màsters, una de les BD més gran i fiable a nivell mundial

Al web EUC dades trobareu els resultats de l'enquesta d'inserció laboral de les persones titulades de graus i de màsters de 2020 de les universitats catalanes.

Concretament, hem carregat a aquest web els registres següents:

UNIVERSITARIS Població Mostra Resposta Error mostral
Graus no presencials 2.308 947 41,03% 2,45%
Graus presencials 30.236 13.902 45,98% 0,61%
Màsters 27.950 9.477 33,9% 0,82%

Per assegurar la fiabilitat de les dades, solament es publiquen aquelles que tenen un error mostral per sota del 15% i una mostra igual o superior a 10.

En el cas que les dades no siguin publicables per no arribar a aquests criteris per titulació i centre, s'oferiran a nivells d'agregació superior (subàmbit, àmbit) seguint el Catàleg de titulacions d'AQU Catalunya.

Per a cada consulta l'EUC dades indica en quin nivell s'ha classificat la informació de la titulació escollida que està relacionada amb la mostra obtinguda en l'enquesta.

A més, l'EUC dades també permet consultar les dades des del 2001 en el cas de les titulacions de grau i 2014 en el cas dels màsters.