Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de titulacions

El catàleg de titulacions és un sistema de classificació jeràrquica de titulacions universitàries en base a la seva proximitat disciplinar. L'objectiu és possibilitar l'obtenció d'indicadors per a cadascun del nivells d'agregació que es defineixen, que en el cas d'AQU Catalunya arriben a quatre nivells:

180627_CatalegTitulacions

El catàleg d'AQU Catalunya, aprovat el 2016 i revisat anualment, ha partit d'una classificació prèvia de l'Agència que s'ha comparat amb altres sistemes classificatoris internacionals: ISCED (de la UNESCO), codis FOS (de l'OECD), codis JACS (del Regne Unit), i dos sistemes classificatoris d'Austràlia (ANZRS i ASCED).

PDF Catàleg de titulacions

El catàleg possibilita una anàlisi multinivell, que permet fer diagnosis que han de servir de base per al disseny de polítiques d'accés, transició acadèmica, avaluació i millora, contractes-programa, transició laboral, etc. Concretament el catàleg permet:

  • L'obtenció d'indicadors en diferents unitats d'agregació ens permet donar resposta a les diferents necessitats dels usuaris: futurs estudiants, responsables de titulacions, responsables d'universitat, recercaries, govern, etc.
  • La traçabilitat en la vida dels ensenyaments (com per exemple obtenir històrics amb les titulacions pre-Bolonya).
  • L'obtenció d'indicadors dins un mateix subàmbit, per exemple en el cas de Dret per diferents nivells educatius (Grau, Màster i Doctorat).
  • L'increment de consistència en l'aplicació dels indicadors en les mateixes agrupacions de titulacions.

Els estudis d'AQU Catalunya basen les seves anàlisis en l'aplicació d'aquest catàleg.

Més informació a: secretariat@aqu.cat 
 

28.6.2018