Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

27.7.2020

Es modifiquen els criteris per a l’acreditació de recerca avançada de la Comissió Específica d'Humanitats

La Comissió d'Avaluació de la Recerca ha aprovat la modificació dels criteris per a l'emissió de les acreditacions de recerca avançada de la Comissió Específica d'Humanitats, que s'implantarà a partir de la primera convocatòria de recerca avançada de l'any 2021.

L'objectiu de la modificació busca assegurar una clara maduresa acadèmica i mostres evidents de lideratge, d'innovació i d'internacionalització científiques per part de les persones candidates.

Les modificacions més rellevants han estat:

  1. Una major concreció dels nivells de classificació de les aportacions:

    Pel que fa a les aportacions científiques en forma de llibres i capítols de llibre, es classifiquen en tres nivells (A, B, C) d'acord amb repertoris d'editorials acadèmiques, com ara Scholarly Publishers Indicators (SPI).

    Pel que fa als articles, es classifiquen en tres nivells (A, B, C) que indicativament es corresponen amb determinats quartils de les revistes on han estat publicats els articles, definits per les bases de dades internacionals de citacions de referència, com ara Web of Science o SCOPUS.
  2. Una lleugera modificació de la ponderació de cadascuna de les dimensions, en el sentit següent: increment del pes de “l'activitat formativa”, que passa del 7,5% al 15%; modificació lleugera a la baixa del pes de les publicacions, que passa del 70% al 65% i rebaixa de 2,5 punts percentuals de la secció “altres mèrits”.

    Igualar la ponderació de les dues dimensions complementàries (Projectes i activitat formativa) al 15% permet afegir un nou requisit final. Aquest té l'objectiu d'equilibrar el perfil de mèrits, que estableix que, per assolir un informe favorable, és necessari aconseguir una puntuació igual o superior a 5 al bloc de “Publicacions i transferència dels resultats de recerca”, així com a un dels altres dos blocs principals: “Projectes” i “Activitat formativa”. D'aquesta manera les persones que assoleixin el llindar tindran un perfil de mèrits més equilibrat.

 

Dimensió Ponderació antiga Nova ponderació
Publicacions i transferència dels resultats de recerca 70% 65%
Projectes 15% 15%
Activitat formativa 7,5% 15%
Altres mèrits 7,5% 5%