Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

15.5.2020

Aprovació de nous protocols d'actuació en el marc dels efectes de la coronavirus SARS-COV-2

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) s'ha reunit per aprovar els protocols següents:

El Protocol d'actuació excepcional en els processos d'avaluació de la qualitat en institucions i programes degut als efectes del coronavirus SARS-COV-2. En aquest protocol s'ha acordat:

  1. Que tots els processos d'avaluació segueixin el seu curs normal.
  2. L'autorització al director d'AQU Catalunya d'adaptar els terminis de presentació i resolució de les sol·licituds dels diferents programes en funció de les indicacions governamentals i la normativa que es vagi aprovant.
  3. La reunió en modalitat telemàtica, preferentment per videoconferència, de la CAIP i les seves comissions específiques.
  4. L'adaptació de tots els processos que es puguin dur a terme de manera no presencial amb totes les garanties per a les institucions i assegurant la seva qualitat.

El Protocol d'actuació en el Marc VSMA degut als efectes del coronavirus SARS-COV-2. En aquest protocol s'ha acordat, principalment:

  1. Una modificació dels terminis de presentació de les memòries de modificació de titulacions (fins 15 dies posteriors a la finalització de l'estat d'alarma) i de les memòries de verificació (fins al 15 de juny de 2020).
  2. La suspensió de les visites presencials en els programes d'acreditació de titulacions i certificació de sistemes de qualitat, i les actuacions per garantir que les visites virtuals es duen a terme tot garantint els resultats d'aprenentatge que han d'obtenir els estudiants. Aquestes actuacions es concreten en dos protocols específics d'actuació per a les visites d'acreditació i visites de certificació en format virtual.


En la mateixa reunió, la CAIP ha acordat nomenar la Sra. Esther Huertas com a secretària de la Comissió en substitució del Sr. Josep Manel Torres.