Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

7.9.2020

S’aprova el compromís per impulsar l’acreditació institucional de centres durant el període 2022-2024

El 2018 AQU Catalunya va començar a impulsar l’acreditació institucional de centres, un procés que de manera gradual ha de substituir l’acreditació dels programes formatius.

L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris l'acreditació de tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre docent per un període de cinc anys renovable, substituint d’aquest forma l’acreditació títol a títol. L'acreditació s'ha de renovar un cop transcorreguts els cinc anys de validesa.

Actualment, a Catalunya hi ha més de 170 centres docents que en els propers anys es podran acreditar institucionalment. Fins al moment, els centres que han aconseguit l'acreditació institucional no arriben al 6% del total. I, amb el ritme actual, AQU Catalunya calcula que farien falta uns 10 anys per acreditar institucionalment tots els centres. Per aquest motiu el Consell de Govern ha acordat que AQU Catalunya:

  1. Iniciï una campanya de sensibilització i d’implantació d’eines de suport al procés d’acreditació institucional, per tal d’estimular la participació de centres docents als processos d’acreditació institucional.
  2. Acordar, conjuntament amb les universitats, un Pla d’acreditació institucional 2022-2024 amb l’objectiu que el 100% dels centres docents s’acreditin institucionalment.
  3. Impulsar les mesures econòmiques necessàries per tal que els centres que optin per no acreditar-se institucionalment durant la vigència del Pla d’acreditació, assumeixin els costos de l’acreditació per programes.

L’objectiu d’AQU Catalunya és passar de 20 a 40 acreditacions institucionals de centres cada any, i les acreditacions dels programes formatius de 80 a pràcticament 0, de tal manera que es redueixi la càrrega avaluadora i s’incrementi l’eficiència per a tot el sistema universitari català.