Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

28.8.2018

La CAIP emet el primer informe d'avaluació per a l'acreditació institucional

La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, de la Universitat Ramon Llull, ha estat el primer centre de Catalunya en obtenir l'informe favorable d'avaluació per a l'acreditació institucional. La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) d'AQU Catalunya va emetre l'informe després de comprovar que el centre complia amb els requisits establerts. Així doncs, la CAIP ha comprovat l'adequació als requeriments que determina la Resolució de 7 de març de 2018, de la Secretaria General d'Universitats, per a l'obtenció de l'acreditació institucional.

El procediment per a l'emissió de l'informe és l'acordat per la CAIP en la reunió de 29 de juny de 2018.

L'obtenció d'aquesta acreditació permet al centre la renovació automàtica de l'acreditació de totes les seves titulacions per un període de cinc anys.

Tot i que aquest ha estat el primer centre en obtenir l'acreditació institucional, es preveu que al llarg del 2019 altres facultats i escoles també puguin obtenir-la. El 2019, AQU Catalunya avaluarà tretze centres universitaris —concretament de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Ramon Llull— per certificar els seus SGIQ i poder optar així a l'acreditació institucional.