Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

5.11.2020

S’han notificat el 78% de les sol·licituds de la 1a convocatòria 2020 d'emissions d'informes per a professorat lector i s’han rebut 530 a la 2a convocatòria

Les comissions especifiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya han resolt parcialment les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la primera convocatòria de 2020. Les sol·licituds resoltes corresponen a les que es van presentar en el període entre el 9 de març de 2020 al 8 d'abril de 2020, ambdós inclosos, aproximadament un 78% del total de les sol·licituds presentades en aquesta convocatòria.

Les sol·licituds resoltes s'han notificat digitalment a les persones interessades.

Pel que fa als resultats, el percentatge de resolucions favorables es d’un 63%, desglossats de la manera següent per àmbits de coneixement:

 

Resultats parcials de la 1a convocatòria 2020 d’emissió d’informes per a professorat lector
 (85% de les sol·licituds avaluades)

Àmbit de coneixement T NA F D % F
Humanitats 89 6 45 30 54
Ciències Socials 157 27 74 24 57
Ciències 56 8 34 14 71
Ciències de la Vida 54 8 29 17 63
Ciències Mèdiques i de la Salut 59 7 45 7 87
Enginyeria i Arquitectura 110 20 55 35 61
TOTAL 525 76 282 127 63

T: sol·licituds rebudes; NA: sol·licituds no avaluades; F: favorables; D: desfavorables; % F: % favorables sobre el total.

 

Pel que fa a la 2a convocatòria d'emissió d'informes de professorat lector, s’han presentat un total de 530 sol·licituds. Que estan en procés de revisió.