Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

30.6.2020

Publiquem les Orientacions per a l'adaptació de les titulacions universitàries en períodes d’emergència sanitària i excepcionalitat, que inclouen les pràctiques externes obligatòries i els treballs de fi de grau i màster

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) ha aprovat les Orientacions per a l'adaptació de les titulacions universitàries en temps d'emergència sanitària i excepcionalitat: implantació, desenvolupament i acreditació.

Com a regla general les universitats han de desplegar els plans d'estudis d'acord amb el que especifica la memòria de verificació. Quan, per l'aplicació dels protocols d'actuació recollits en la normativa legal no sigui possible, les universitats hauran d'implementar accions pal·liatives que permetin a l'alumnat assolir els resultats de l'aprenentatge de la titulació.

El document s'estructura en tres grans apartats:

  • Qüestions de caràcter general: com ara l'accés; la metodologia docent, les activitats d'aprenentatge i avaluació; la informació pública; els recursos; i la comunicació dels canvis introduïts i la seva acreditació.
  • Pràctiques externes obligatòries.
  • Treballs de fi de grau i de màster.

Les pràctiques externes obligatòries i els treballs de fi de grau i de màster són les dues matèries dels plans d'estudis que s'han vist més afectades per l'actual context. Per aquest motiu es proposen tota una sèrie d'alternatives que contemplen les diverses casuístiques que es presenten en les cinc branques del coneixement.

El document incorpora gran part de les recomanacions que han fet les conferències de directors/res i degans/es de centres universitaris i del Consell Interuniversitari de Catalunya i complementa altres dos documents aprovats recentment com són: