Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

9.6.2020

Resultats de la 2a convocatòria 2019 d'emissions de recerca i recerca avançada

Les comissions especifiques de la Comissió d'Avaluació de la Recerca d'AQU Catalunya han resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i d'acreditacions de recerca avançada de la segona convocatòria de 2019. Totes les sol·licituds resoltes s'han notificat digitalment a les persones interessades.

En total s'han presentat 204 sol·licituds per a l'obtenció de l'acreditació de recerca i 166 per a la de recerca avançada. Pel que fa a les acreditacions de recerca, el percentatge global de resolucions favorables ha augmentat 3pp respecte la 1a convocatòria de 2019. En canvi aquest percentatge ha estat 5pp inferior en el cas de les acreditacions de recerca avançada.

A les taules següents es recullen els resultats desglossats per àmbits de coneixement:

Resultats de la 2a convocatòria 2019 d'emissió d'acreditacions de recerca

Àmbit de coneixement T NA F D %F
Humanitats 27   0 13 14 48,1%
Ciències Socials 52 1 32 19 62,7%
Ciències 20 2 16 2 88,9%
Ciències de la Vida 31  1 20 10 66,7%
Ciències Mèdiques i de la Salut 44 2 20 22 47,6%
Enginyeria i Arquitectura 30 2 20 8 71,4%
TOTAL 204 8 121 75 61,7%

T: sol·licituds rebudes; NA: sol·licituds no avaluades; F: favorables; D: desfavorables; % F: % favorables sobre el total.

 

Resultats de la 2a convocatòria 2019 d'emissió d'acreditacions de recerca avançada

Àmbit de coneixement T NA F D %F
Humanitats 15 0 10 5 66,7%
Ciències Socials 36 0 16 20 44,4%
Ciències 28 0 24 4 85,7%
Ciències de la Vida 15 1 8 6 57,1%
Ciències Mèdiques i de la Salut 42 2 27 13 67,5%
Enginyeria i Arquitectura 30 0 20 9 66,7%
TOTAL 166 3 105 57 64,4%

Queda pendent per resoldre 1 sol·licitud d'aquesta Comissió
T: sol·licituds rebudes; NA: sol·licituds no avaluades; F: favorables; D: desfavorables; % F: % favorables sobre el total.