55

Juliol 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
19.05.2011

AQU Catalunya avaluarŕ l'activitat investigadora del PDI de la UAO

AQU Catalunya ha signat un conveni amb la Universitat Abat Oliba CEU per tal d'avaluar l'activitat investigadora del seu personal docent i/o investigador d'acord amb els criteris i el procediment que l'Agència aplica en l'avaluació de la resta d'universitats privades. Aquests criteris i procediment són els mateixos amb els quals s'avalua l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008