55

Juliol 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
16.06.2011

AQU Catalunya avaluarŕ l'activitat investigadora del PDI d'INEFC

AQU Catalunya ha signat un conveni amb l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya per tal d'avaluar l'activitat investigadora del seu personal docent i/o investigador. Els criteris i el procediment que s'utilitzaran són els mateixos amb els quals s'avalua l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes i del professorat de les universitats privades.

Més informació

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008