79

Octubre 2015

23.09.2015

AQU Catalunya signa convenis de col·laboració amb el COPC i el COTOC

150921_copc Foto de COPC

AQU Catalunya ha signat convenis específics de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) per a la participació en processos d'avaluació de la qualitat del sistema universitari català.

Amb aquests convenis, s'estableix el sistema de provisió de professionals membres de col·legis professionals per formar part de la borsa d'experts de l'Agència amb l'objectiu de poder participar en les activitats d'avaluació, certificació i acreditació de la qualitat de les titulacions i les institucions d'educació superior de Catalunya.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008