79

Octubre 2015

23.07.2015

Publicació al DOGC de la Llei d'AQU Catalunya

En data de 23 de juliol de 2015 s'ha publicat al DOGC la Llei d'AQU Catalunya, aprovada al Parlament el passat 8 de juliol sota la denominació Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

La Llei d'AQU Catalunya enforteix l'Agència com a instrument principal per a la millora del sistema universitari català amb funcions actualitzades, una estructura més flexible i una millora del compliment dels estàndards europeus pel que fa a la independència. Així mateix, en reforça la vessant internacional i estableix un sistema de nomenament del director per mitjà d'un procés obert i competitiu de lliure concurrència, entre d'altres.

Podeu consultar la Llei d'AQU Catalunya en el següent enllaç.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008