79

Octubre 2015

15.07.2015

Conveni de col·laboració entre AQU Catalunya i l'ACPT

150713_conveni El director de l'Agència i president de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, Martí Casadesús, i el president de l'ACPT, Sr. Roberto Torregrosa, durant la signatura del conveni.

El 13 de juliol s'ha signat el conveni de col·laboració entre AQU Catalunya i l'Associació Catalana de Professionals del Turisme mitjançant el qual els professionals de l'ACPT podran participar com a experts externs en els processos d'avaluació, certificació i acreditació de l'Agència dels estudis de turisme, i aportar la seva visió experta en l'àmbit professional.

També s'ha signat un acord marc que recull la contribució d'ambdues entitats per a la millora de l'educació superior, d'acord amb els àmbits respectius d'expertesa i coneixement.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008