82

Juliol 2016

24.05.2016

AQU Catalunya, al Fòrum 2016 d'INQAAHE

160524_fiji

El director d'AQU Catalunya, Martí Casadesús, ha participat com a keynote speaker al Fòrum 2016 de la INTERNATIONAL NETWORK OF QUALITY ASSURANCE AGENCIES IN HIGHER EDUCATION (INQAAHE) que té lloc a Fiji del 22 al 24 de maig.

Sota el títol "Effectiveness of Quality Assurance: How can we prove it?", Casadesús ha compartit amb les organitzacions membres d'INQAAHE, les activitats que AQU Catalunya desenvolupa per millorar la qualitat del sistema universitari català i promoure la rendició de comptes del SUC.

PDF PDF Effectiveness of Quality Assurance: How can we prove it?

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008