84

Gener 2017

12.12.2016

El president d'AQU Catalunya a l'Econòmic del Punt Avui

JJ Moreso Josep Joan Moreso
Font: Juanma Ramos

Josep Joan Moreso, president d'AQU Catalunya, ha estat entrevistat al suplement "l'Econòmic" del Punt Avui. L'entrevista s'ha centrat en els resultats del projecte Ocupadors i ha destacat que les empreses estan satisfetes amb les competències dels graduats actuals. Moreso també ha recordat el valor del portal EUC, la pàgina web on els estudiants poden trobar tota la informació relativa la qualitat de les titulacions, que inclou indicadors d'accés i matrícula, rendiment i abandonament i dades d'inserció laboral.

Podeu consultar l'article complet en aquest enllaç.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008