85

Abril 2017

16.01.2017

Jornada sobre universitats i món laboral a la URV

El proper 20 de gener, la Universitats Rovira i Virgili organitza la jornada Universitat i món laboral, passat, present i reptes de futur amb l'objectiu d'oferir un espai de diàleg entre la universitat i el món empresarial i debatre les diferents visions de les necessitats formatives dels estudiants i com s'afronta aquest repte.

El president d'AQU Catalunya, Josep Joan Moreso, participarà a la taula rodona "La formació dels graduats universitaris: oportunitats i mancances".

En la sessió també es presentaran els informes d'inserció laboral dels estudiants universitaris dels darrers anys i segons els nivells (grau, màster i doctorat), amb focalització específica sobre els estudiants de la URV.

Per a més informació sobre la jornada, consulteu el programa.

Contacte i inscripcions
Cristina Gené
mariacristina.gene@urv.cat
Tel. 977558018
Consell Social URV
Carrer de l'Escorxador, s/n,
43003 Tarragona
www.urv.cat

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008