86

Juliol 2017

23.05.2017

AQU Catalunya i la Comisión Nacional de Acreditación de Xile signen un memoràndum d'entesa

170519_Firma memorando CNA AQU

El president de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (CNA-Chile), Alfonso Muga, i el president d'AQU Catalunya, Josep Joan Moreso, han signat el Memoràndum d'Entesa entre les institucions que representen, amb el compromís d'intercanviar informació i experiència en l'àmbit de l'educació superior, especialment relativa a l'acreditació d'institucions i programes. A més també es recull la possibilitat que s'implementi una segona fase de col·laboració en projectes d'assegurament de la qualitat, en investigació conjunta de benefici mutu i en d'altres activitats mútuament acordades, així com en la propiciació d'oportunitats de desenvolupament per al personal d'ambdues institucions.

Per a complir amb els propòsits del Memoràndum d'Entesa, s'ha establert la creació d'un grup de treball que serà encapçalat pels presidents de les dues agències, i que comptarà amb la col·laboració d'un tècnic de cadascuna de les dues institucions.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008