87

Octubre 2017

28.07.2017

Martí Casadesús renova 4 anys més com a director d'AQU Catalunya

Martí Casadesús FaEl president d'AQU Catalunya, el Dr. Josep Joan Moreso, després del pronunciament favorable del Consell de Govern de l'Agència, ha renovat el Dr. Martí Casadesús com a director d'AQU Catalunya per a un període de 4 anys no renovable.

El president d'AQU Catalunya ha considerat que l'actual director ha desenvolupat durant el seu primer mandat les seves funcions de forma molt satisfactòria, tot complint els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat. I creu que és la persona indicada per respondre els reptes que AQU Catalunya ha d'afrontar els propera anys.

El Dr. Martí Casadesús és doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat de Girona i catedràtic a la mateixa universitat. Des del mes de setembre de 2013 és director d'AQU Catalunya.

PDF RESOLUCIÓ EMC/1787/2017, de 24 de juliol, per la qual es renova la designació del director d'AQU Catalunya 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008