Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Inserció laboral: perspectiva dels ocupadors

La Fundació Bancària "la Caixa", per mitjà del conveni que té signat amb la Generalitat de Catalunya, col·labora amb l'Agència per dur a terme l'estudi sobre la inserció laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors.

Aquest estudi, que complementa l'enquesta triennal d'inserció laboral a les persones graduades de les universitats catalanes, pretén conèixer la percepció dels ocupadors quant a les competències i la formació universitària dels titulats recentment. A més d'una enquesta general (adreçada al conjunt de sectors econòmics), s'han realitzat enquestes adaptades als sectors de Funció Pública, Ensenyament, Medicina i Infermeria. Aquesta diferenciació ha permès recollir una millor informació sobre les necessitats competencials de cadascun d'aquests sectors així com comparar el grau de la satisfacció del col·lectiu ocupadors respecte a l'assoliment d'aquestes competències durant el període formatiu de les persones que s'han graduat recentment. La finalitat és que les universitats puguin desenvolupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l'oferta acadèmica i als programes formatius, i acostar així la formació universitària a les necessitats del mercat laboral.

L'Obra Social "la Caixa" i AQU Catalunya han renovat el conveni de col·laboració per realitzar la segona edició de l'enquesta 2017-2019 i donar així continuïtat al projecte.

Donat que un dels punts forts de la primera edició del projecte va ser el disseny d'enquestes i informes diferenciats per a sectors determinats, en aquesta segona edició s'amplien a setze les enquestes sectorials. Això permetrà identificar les particularitats de cada sector especialment en relació amb les competències específiques necessàries. Els setze sectors són els següents: Serveis culturals (Biblioteques, arxius i museus), Disseny, Funció pública i ens locals, Serveis jurídics, Comunicació, Activitats financeres i assegurances, Consultories, Turisme, Ensenyament, Infermeria, Medicina, Biociències, Farmàcia, TIC, Enginyeries de la producció i logística, i Construcció.

El projecte consta de tres fases principals: la primera es basa en el disseny de les diferents enquestes, la recollida de la base de dades d'ocupadors i el treball de camp; a la segona fase es du a terme l'anàlisi de les dades per cadascun dels sectors i, en l'última fase, es realitzaren els informes i se'n fa la difusió.

 

Hi col·laboren:

 

Generalitat - fundació la caixa


 


 

Col·laboradors Projecte Ocupadors

 

Resultats de l'enquesta del projecte Ocupadors del 2014

Anàlisi quantitativa      Anàlisi qualitativa  Publicacions
General
General
Medicina
Medicina
Infermeria
Infermeria
Ensenyament
Formació
Funció pública
Funció pública 
Qualitatiu  Estudis

 

16.11.2018