Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Inserció laboral: perspectiva dels ocupadors

L'opinió dels ocupadors sobre la formació universitària

L'objectiu d'aquest projecte és proporcionar al sistema universitari informació que li permeti valorar si cal ajustar l'oferta formativa a les necessitats del mercat laboral, mitjançant una enquesta que recull l'opinió dels ocupadors. Les preguntes clau de l'estudi són:

  • Quin és el grau de satisfacció dels ocupadors amb la formació de les persones graduades?
  • Quins factors expliquen les dificultats de contractar a les empreses?
  • Quines competències troben a faltar?

2019_ocupadors_quadr_35514035

 


Fases del projecte

Les fases definides per aquesta segona edició de l'enquesta 2017-2019 són les següents:

2019_ocupadors_fases_36379767L'estudi, complementa l'enquesta triennal d'inserció laboral a les persones graduades de les universitats catalanes. Així doncs, el sistema universitari català té dues grans fonts d'evidències sobre l'adequació de la formació: la perspectiva dels seus propis graduats, i de les empreses que els ocupen.


Resultats

S'ha optat per fer enquestes sectorials per tal com presenten ocupacions similars i necessitats competencials similars. Cadascuna d'aquestes enquestes té titulacions associades per les quals es fa un informe i una jornada amb l'objectiu d'elaborar propostes de millora pels plans d'estudi:

Farmàcia
(jornada a la UB el 21 de novembre 2018)

Administració pública i ens locals
(jornada a la UPF el 18 de desembre de 2018)

Comunicació
(jornada a la URL el 30 de gener de 2019)

Turisme
(jornada a la UdG el 27 de febrer de 2019) 

Economia i empresa
(jornada a la UB el 17 de maig de 2019)

Humanitats (serveis culturals)
(jornada a la UB el 19 de juny de 2019)

 Biociències
(jornada programada pel 2019)

Disseny
(jornada programada pel 2019)

Psicologia
(jornada programada pel 2019)

TIC
(jornada programada pel 2019)

Construcció
(jornada programada pel 2019)

Medicina
(seminiari programat pel 2019)

Infermeria
(seminiari programat pel 2019)

Ensenyament(seminiari programat pel 2020)

Enginyeria producció
(seminiari programat pel 2020)

Resultats globals

 

Consulteu els resultats de l'enquesta anterior (2014)

 


Col·laboradors 

Generalitat - fundació la caixa


 


 

Col·laboradors Projecte Ocupadors

 

14.8.2019