Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Contingut perfil [nom perfil]

Ser avaluador requereix un seguit de competències i tota competència necessita uns coneixements. Un dels estàndards que demostra la qualitat d'una Agència d'avaluació externa fa referència a la necessitat de formar i preparar adequadament els experts que participen en els processos d'avaluació, és a dir, a la necessitat de desenvolupar la seva competència avaluativa.

  • Avalua, la nova extranet per a l'avaluació de titulacions

    Des d'aquest any 2014, les avaluacions de titulacions es realitzen a través de la nova extranet Avalua. Ha estat ad hoc per millorar i facilitar els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions.

  • Banc d'avaluadors

    AQU Catalunya, d'acord amb els estàndards habituals de referència, incorpora en els seus processos d'avaluació experts externs, persones de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i/o professionals, i estudiants, tenint en compte criteris d'independència, objectivitat i absència de conflicte d'interessos.

  • Relació d'experts