Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Objectius

En 20 anys, el sistema universitari català ha construït un dels sistemes d’informació estadística sobre la inserció laboral dels nostres graduats més ric, robust i fiable del món. La informació s’analitza en els informes i es publica a través del portal EUC Dades.

El 2014, gràcies a la col·laboració de la Fundació Bancària “la Caixa”, per mitjà del conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, AQU Catalunya va poder dur a terme la primera edició de l’estudi “La inserció laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors”, que el 2017-2019 té la seva segona edició.

Aquest estudi pretén proporcionar a les universitats informació sobre la percepció del mercat laboral respecte de la formació universitària, per tal d’enfortir les sinergies entre aquests dos mons i poder millorar els programes formatius.

La Generalitat de Catalunya així com universitats i organismes professionals s’han implicat fortament i de manera transversal en la realització d’aquesta segona edició de l’estudi que ha enquestat setze sectors productius, entre ells el sector de l'economia i l'empresa.

L’enquesta al sector de l'economia i l'empresa ha estat dissenyada específicament per conèixer l’opinió de les empreses que contracten les persones titulades recentment en Economia i Empresa. Aquesta enquesta ha comptat amb la col·laboració de les universitats que imparteixen aquesta titulació a Catalunya.

Aquesta jornada vol ser un espai de reflexió i diàleg entre els diferents agents que tenen responsabilitat en la formació dels professionals d'aquest àmbit i ha de servir com a punt de partida per a la proposta de millores en la seva formació. La jornada tindrà els apartats següents:

  • Un acadèmic expert en Economia i Empresa farà una presentació sobre la prospectiva d’aquests subàmbits.
  • Tot seguit, es presentaran els resultats de l’enquesta als ocupadors que contracten persones titulades recentment en Economia i Empresa. Es mostraran resultats sobre les dificultats de contractació, les competències transversals i específiques a millorar en la formació superior, la col·laboració de les empreses amb les universitats, la prospectiva del sector, etc.
  • Després, es farà una taula rodona que des de diferents perspectives permeti reflexionar i aportar millores que es podrien plantejar d’introduir en la formació dels futurs professionals dels subàmbits d'Economia i Empresa.

 

1.4.2019