Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

MGgenereAQU Catalunya, en col·laboració amb la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), ha elaborat el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària amb l'objectiu d'establir pautes i recomanacions per facilitar la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en la docència de totes les àrees de coneixement. L'Agència entén, doncs, que la perspectiva de gènere és un element fonamental de la qualitat de la formació que s'ofereix dins el Sistema Universitari Català.

El document aclareix els conceptes i dimensions més rellevants i proporciona una guia amb diferents elements de diagnòstic i amb indicadors d'avaluació que afecten tant el plantejament de les titulacions com la manera en què s'imparteixen. El document s'adreça principalment als òrgans i centres responsables de la planificació, la gestió i l'avaluació de qualitat de la docència de les universitats, tot i que resulta d'interès per al conjunt de la comunitat universitària, incloent el PAS, el PDI i l'alumnat.

El document ha estat elaborat pel grup de treball coordinat per Glòria González (Universitat de Autònoma de Barcelona) i Tània Verge (Universitat Pompeu Fabra), i format per Eulalia Pérez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), M. Teresa Ruiz (Universitat d'Alacant), Inés Sánchez (Universidad Politécnica de Madrid), Encarna Bas (Universidad de Murcia), M. Àngels Gensana (Institut Català de les Dones) i Eva Benito (AQU Catalunya). 

9.1.2019