el

Butlletí

Publicació bimensual d'AQU Catalunya

44

Setembre 2009

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

El seguiment de les noves titulacions oficials

La posada en marxa de les noves titulacions de grau i de màster (regulades pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre) preveu una avaluació ex ante del projecte prèvia a la seva autorització (verificació en la qual per ara AQU Catalunya no ha pogut participar), procés que ha generat molta expectació, debat i queixes, i un esforç notable per part de les universitats.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Programa AUDIT: reflexions sobre els resultats de la convocatòria 2007
  L'assegurament de la qualitat de la formació universitària és un repte que les universitats catalanes estan assumint amb compromís i responsabilitat. Per superar aquest desafiament, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.
  Esther Huertas Hidalgo (Gestora de projectes) - Miquel Vidal Espinar (Consultor en matèria d'avaluació institucional)
 • El seguiment experimental de la qualitat dels nous ensenyaments oficials a Catalunya: una oportunitat per a la innovació en la garantia de la qualitat
  El fet que els estats segueixin mantenint les competències en educació, en tots els seus nivells, ha rebaixat, probablement, l'ús de discurs ideològic explícit associat al procés de convergència en matèria d'ensenyament superior. Tanmateix, cal no oblidar que aquest nou espai europeu que es forma, no només en l'àmbit de la Unió Europea sinó a escala continental, porta associats dos elements amb forta càrrega política.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 

OPINIÓ

 • Es pot millorar l'execució d'un pla estratègic?

  Joan Cortadellas Angel
  Director tècnic de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya

  En un estudi que vam fer fa un parell d'anys des de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre l'estat de la direcció estratègica a les universitats espanyoles, vam arribar a la conclusió que més del 80% d'aquestes estava fent el seu camí dins el marc d'un projecte estratègic: algunes ja estaven executant el segon o el tercer pla estratègic, moltes n'implementaven el primer, i d'altres l'estaven elaborant en aquells moments.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008