77

Abril 2015

04.03.2015

Reunió amb les Unitats tècniques de qualitat de les universitats catalanes

Unitats tècniques de qualitat

El director d'AQU Catalunya, Martí Casadesús, s'ha reunit amb els responsables de les Unitats tècniques de qualitat per tractar el procés d'acreditació de les titulacions oficials de les universitats catalanes. El director ha presentat els resultats del procés d'acreditació de titulacions de l'any 2014, el calendari de visites externes de l'any 2015 i el document Terminis i procediment per a la presentació de les sol·licituds d'acreditació de títols.

També s'ha presentat la metodologia de certificació de la implantació dels SGIQ, que se ha obert a consulta pública fins al dia 17 de març.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008