77

Abril 2015

02.03.2015

Reunió de la CEMAI

150302_CEMAI

La Comissió específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI) d'AQU Catalunya s'ha reunit el 27 de febrer per realitzar la sessió de tancament del procés de renovació de l'acreditació dels manuals d'avaluació docent. A la sessió també hi han assistit els membres dels comitès externs que van participar en les visites externes d'acreditació, així com experts d'AQU Catalunya.

L'objectiu d'aquesta sessió ha estat elaborar un document de conclusions que recollís els principals punts forts i febles, així com les propostes de millora del programa d'avaluació docent. El document contindrà un apartat amb una visió estratègica sobre l'avaluació docent i un segon apartat més operatiu on s'avançaran els criteris per a la propera renovació de l'acreditació dels manuals, prevista per a l'any 2019.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008