77

Abril 2015

25.02.2015

Reunió de la Comissió 3+2

150225_3mes2

La Comissió d'AQU Catalunya per al 3+2 ha celebrat la seva primera reunió per tractar les qüestions a tenir en compte a l'hora d'implantar la nova estructura de titulacions universitàries basada en tres anys de grau i dos de màster.

A la reunió hi han assistit Josep Joan Moreso i Martí Casadesús, president i director d'AQU Catalunya respectivament, a més de Maria Lluïsa Hernanz, Esther Giménez, Gemma Rauret, Josep E. Baños i Lluís Forcadell.

 

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008