77

Abril 2015

23.02.2015

Es resol la convocatòria d'ajuts per a l'elaboració d'estudis a partir dels resultats de l'enquesta d'inserció laboral

La Comissió de selecció ad hoc per a la concessió d'ajuts d'un màxim de 10.000 € per projecte, per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya ha seleccionat els projectes següents:

Temàtica Projectes seleccionats
Equitat en l'accés i sortida de la formació universitària
Elena Troiano Gomà, Universitat Autònoma de Barcelona
Efecte de la crisi en les titulacions universitàries Marc Zafra Sáez, Universitat de Girona
Elaboració d'una comparativa internacional Desert

 Resolució de 23 de febrer de 2015 del director d'AQU Catalunya, per la qual es resol la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'enquesta d'inserció laboral del sistema universitari català

 RESOLUCIÓ ECO/2370/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'elaboració d'estudis per aprofundir en els resultats de l'enquesta d'inserció laboral del sistema universitari català

Els informes resultants dels projectes seleccionats es publicaran al web de l'Agència.

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008