77

Abril 2015

05.02.2015

Curs de formació sobre la Qualitat universitària a la UAO CEU

La Universitat Abat Oliba CEU, juntament amb AQU Catalunya, ha organitzat un curs dirigit a estudiants universitaris sobre "La participació dels estudiants de la UAO CEU en els processos d'assegurament de la qualitat per a la millora contínua", el qual s'impartirà durant els dies 7 i 21 de febrer i 7 de març.

El curs proporciona l'oportunitat d'establir contacte amb conceptes relacionats amb el manteniment i la promoció de la qualitat en organitzacions, i serà impartit per personal tant de la UAO CEU com d'altres empreses, a més de tècnics de Qualitat d'AQU Catalunya.

Per a més informació: http://www.uaoceu.es/ca/coneix-nos/sala-de-premsa/presentat-el-curs-sobre-qualitat-dirigit-a-estudiants  

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008