77

Abril 2015

04.02.2015

Vídeo sobre el procés d'acreditació al canal YouTube d'AQU Catalunya

Ja es pot visualitzar al canal YouTube d'AQU el vídeo sobre el procés d'acreditació de graus i màsters.

Aquest procés es descriu a la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, la qual està estructurada en quatre apartats, explicats detingudament al vídeo: una introducció al marc legal i als estàndards europeus, l'organització i planificació de l'acreditació, els estàndards d'avaluació i les rúbriques. 

Si desitgeu fer-vos subscriptors del nou canal d'AQU Catalunya, només cal que cliqueu a l'enllaç següent: https://www.youtube.com/channel/UCE2o5i7pwd0pwr2X4hTWuJw

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008