77

Abril 2015

02.02.2015

El Marc VSMA, disponible al canal YouTube d'AQU Catalunya

Ja es pot visualitzar al canal YouTube d'AQU el vídeo sobre el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials.

El Marc VSMA és el model d'avaluació dels programes universitaris, i vincula els quatre processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació) que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió.

Si desitgeu fer-vos subscriptors del nou canal d'AQU Catalunya, només cal que cliqueu a l'enllaç següent: https://www.youtube.com/channel/UCE2o5i7pwd0pwr2X4hTWuJw

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008