77

Abril 2015

31.03.2015

Reunió de seguiment del projecte EQTeL

AQU Catalunya ha participat en la reunió de seguiment del projecte Enhancing Quality of Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities (EQTeL), que ha tingut lloc a la Princess Sumaya University for Technology (Amman) els dies 17 i 18 de març.

El projecte té com a objectiu desenvolupar indicadors clau de rendiment dels models de Technology Enhanced Learning (TeL, models d'aprenentatge que utilitzen les noves tecnologies com a oportunitat de millora) a Jordània, perquè siguin aplicables a nivell internacional i, d'acord amb el Procés de Bolonya, a la Unió Europea. Així, un dels reptes principals d'aquest projecte és millorar la qualitat dels estudis que es desenvolupen amb un suport intensiu de la tecnologia, ja siguin en modalitat mixta (blended), o completament en línia, dins d'un sistema que portaria beneficis importants a tots els futurs estudiants de la regió de l'Orient Mitjà, mitjançant els esforços conjunts de les universitats i institucions jordanes amb l'ajuda significativa de socis de la Unió Europea.

AQU Catalunya i ENQA participen en el projecte com a socis i tenen la responsabilitat de dissenyar i implantar processos de formació de personal a les universitats jordanes, justament per al desenvolupament de sistemes d'assegurament de la qualitat. L'Agència veu aquest procés com una oportunitat per rependre el desenvolupament de metodologies d'assegurament i millora de la qualitat en processos de formació superior que incloguin l'ús intens de les noves tecnologies.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008