77

Abril 2015

30.01.2015

Comissió d'AQU Catalunya per al 3+2

Seguint l'acord del Consell de Direcció d'AQU Catalunya del dia 15 de desembre de 2014, AQU Catalunya ha creat una Comissió assessora perquè es posicioni respecte de les qüestions a tenir en compte a l'hora d'implantar una nova estructura de titulacions universitàries basada en el 3+2. Aquesta Comissió ha d'emetre recomanacions per tal que el sistema universitari català pugui actuar de forma coordinada i amb un missatge clar de cara a la societat.

La seva composició és la següent:

  • Josep Joan Moreso, president d'AQU Catalunya
  • Martí Casadesús, director d'AQU Catalunya
  • Maria Lluïsa Hernanz - UAB Humanitats
  • Esther Giménez - URL Ciències Socials
  • Gemma Rauret - UB Ciències
  • Josep E. Baños - UPF Ciències de la Salut
  • Maria Pau Ginebra - UPC Enginyeria i Arquitectura
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008