77

Abril 2015

28.01.2015

AQU Catalunya obre un canal a YouTube

AQU Catalunya, amb l'objectiu d'augmentar la seva presència a les xarxes socials i difondre les activitats que realitza, ha obert un canal a YouTube.

Recentment s'han produït una sèrie de vídeos d'animació sobre què és i què es fa a AQU, el primer dels quals, concebut com una presentació de l'Agència, el podeu visualitzar a continuació: 

Si desitgeu fer-vos subscriptors del nou canal d'AQU Catalunya, només cal que cliqueu a l'enllaç següent: https://www.youtube.com/channel/UCE2o5i7pwd0pwr2X4hTWuJw

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008