77

Abril 2015

23.01.2015

CeQuInt: avaluant la qualitat de la internacionalització

Assessing the Quality of Internationalisation

Els dies 26 i 27 de febrer tindrà lloc a París la conferència "Assessing the Quality of Internationalisation", que tanca les activitats del projecte CeQuInt d'ECA. AQU Catalunya ha participat en aquest projecte, en la fase de disseny de la metodologia d'avaluació de la internacionalització i en la coordinació de l'avaluació pilot de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra

La conferència se centrarà en la qualitat de la internacionalització de l'educació superior i donarà resposta a preguntes clau sobre aquesta qüestió: 

  • Què es considera qualitat de la internacionalització? 
  • Com una institució o un programa poden autoavaluar la seva internacionalització?
  • En què es diferencien programes i institucions respecte d'aquesta matèria?
  • Quines evidències es poden aportar per demostrar l'estat de la internacionalització?
  • Quines són les bones pràctiques observades en programes o institucions que ja han fet una autoavaluació d'internacionalització?

Durant la conferència, i per tancar el projecte CeQuInt, es lliuraran els certificats d'internacionalització a les universitats que han participat a les avaluacions pilot. Més informació sobre la conferència (programa i inscripcions) a: http://ecahe.eu/home/services/events/assessing-the-quality-of-internationalisation/  

Per a qualsevol altre aclariment, podeu contactar amb Carme Edo, responsable del projecte CeQuInt a AQU Catalunya: cedo@aqu.cat

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008