77

Abril 2015

18.03.2015

AQU Catalunya participa a la inauguració de la 26a edició del Saló de l'Ensenyament

150318_SaloEnsenyament Foto: Secretaria d'Universitats i Recerca

El president d'AQU Catalunya, Josep Joan Moreso, ha acompanyat el conseller Mas-Colell en la inauguració del Saló de l'Ensenyament, el qual ha destacat la internacionalització i l'ocupabilitat dels estudis universitaris de Catalunya. Pel que fa a la internacionalització dels estudis, el conseller ha subratllat que es tracta d'una aposta de futur i d'una estratègia en l'àmbit de l'educació superior.

El conseller Mas-Colell també ha explicat que en l'oferta de graus i màsters universitaris "s'ha tingut molt en compte les sortides professionals, amb una orientació molt clara cap a l'ocupabilitat". Així, amb el lema Tria bé, formació és futur, el Govern i les universitats volen transmetre la importància de la formació universitària a l'hora de trobar una sortida professional. Segons l'última enquesta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), la taxa d'ocupació dels titulats universitaris és 15 punts percentuals superior a la de la població entre 25 i 54 anys.

Estudiants i situació al mercat laboral al titular-se (% ocupació)
Població catalana (25-54 anys) 74,40%
Estudiants grau i cicle 84,78%
Estudiants màster 85,85%
Estudiants doctorat/tesis llegides 93,13%

A banda de l'ocupabilitat, l'altre eix principal que caracteritza la nova oferta d'estudis per al curs 2015-2016 és la internacionalització per avançar en la capacitat d'atracció d'estudiants forans i fomentar els programes de mobilitat."Hi ha un increment dels graus i màsters en anglès per atreure estudiants de dins i fora de la Unió Europea" ha subratllat el conseller.

Font: Secretaria d'Universitats i Recerca

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008